Webfolkets färdiga webblösningar.

Webnews Verktyg för att skapa webbtidningar

Webnews

Logga in

Websurvey Webbenkäter och undersökningar online

Websurvey

Webbenkäter och undersökningar online.

Läs mer Logga in

Prodoweb Publiceringsverktyg för hemsidor

Prodoweb

Logga in

Memweb Hantering av föreningar och medlemsavgifter

Memweb

Logga in

E-handels- och medialösningar i samarbete med Abicart och Textalk Media

Våra systerföretag Abicart och Textalk Media är experter på e-handelslösningar och medialösningar.

Abicart

Abicart - det självklara valet när du skall starta webshop

Sveriges största, mest erfarna och mest prisvärda e-handelplattform används av tusentals e-handelare.

abicart.se
Textalk Media

Textalk Media - unik erfarenhet och kompetens kring digital media

Förstår morgondagens medievanor och anpassa dem till dagens förutsättningar.

textalk.se/media
Image
Textalks klassiska webblösingar flyttar till Webfolket

Nyckelfärdiga webblösningar

Textalk har överlåtit utveckling och förvaltning av sina webblösningar Webnews, Websurvey. Prodoweb och Memweb till dotterbolaget Webfolket.

Textalk har överlåtit Textalks verksamhet avseende webbplattformar som ligger utanför affärsområdet e-handelslösningar, till det helägda dotterbolaget Webfolket. Följande tekniska plattformar samt därtill ingångna affärskontrakt berörs av överlåtelsen: Webnews, Websurvey, Prodoweb, Texmail, Weblisher och Memweb. Bakgrunden till överlåtelsen är att renodla Textalks verksamhet inom webbutveckling i ett eget bolag. Överlåtelsen ökar också möjligheten för Textalk att renodla sin etablerade verksamhet inom standardiserade e-handelsplattformar. Webfolket har säte och kontor på Kungsgatan 27 i Alingsås varifrån verksamheten kommer bedrivas bedrivas.

Kontakta oss om du har frågor

Image

Fakturaadress: faktura@webfolket.se (pappersfaktura kan skickas till: Webfolket AB, c/o PE Accounting, Box 90 255, 120 24 Stockholm)

Bankgiro: 5411-0002

Regnr: 559227-7304

Webfolket AB är en del av Textalk-gruppen

Textalk